360 Điện Biên Phủ, Phường 11Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Đội ngũ nhân viên

Dan Beauty
Bác sĩ Dương Thị Lệ Trang
expert

Chuyên khoa cấp I Da liễu
Chuyên khoa cấp I phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Bác sĩ Lê Thị Thanh Liêm
expert

Chuyên khoa da liễu – hồi sức cấp cứu
Bác sỹ điều trị

Lồng Dinh Ngọc
expert

Cử nhân điều dưỡng
Chuyên viên thẩm mỹ

Võ Thị Trúc Giang
expert

Cử nhân điều dưỡng
Chuyên viên thẩm mỹ

Mai Nhật Lệ
expert

Cử nhân điều dưỡng
Nhân viên thẩm mỹ

Dương Thái Thoa
expert

Y sỹ
Nhân viên điều trị

Nguyễn Thị Vàng
expert

Lễ tân

Thông Thị Bích Trầm
expert

Cao đẳng điều dưỡng
Nhân viên thẩm mỹ